QRCode

脈衝

impulse

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

有時稱脈波,為一種信號,其值在極短的時間內變化,其終值與起始值相同。

脈衝

pulse

pulse 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
pulse 脈動
學術名詞
獸醫學
pulse 脈搏
學術名詞
畜牧學
pulse 脈搏
學術名詞
動物學名詞
pulse 脈搏
學術名詞
氣象學名詞
pulse 脈波;脈衝
學術名詞
核能名詞
pulse 脈衝;脈動
學術名詞
舞蹈名詞
PULSE 脈搏
學術名詞
化學名詞-化學術語
pulse 脈衝;脈動
學術名詞
海事
pulse 電搏;脈搏;脈波;脈衝
學術名詞
生產自動化
pulse 脈波
學術名詞
航空太空名詞
pulse 脈博;脈衝;脈動;脈波
學術名詞
食品科技
pulse 豆,脈搏,脈衝
學術名詞
電力學名詞-兩岸電力學名詞
pulse 脈衝,博
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
pulse 脈衝;博
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
pulse 脈衝
學術名詞
醫學名詞
pulse 脈搏
學術名詞
海洋地質學
pulse 脈波
學術名詞
兩岸對照名詞-中醫
pulse 脈象
學術名詞
電力工程
pulse 脈波,脈衝
學術名詞
新聞傳播學名詞
pulse 脈搏
學術名詞
力學名詞
pulse 脈衝;脈
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
Pulse 脈波;脈衝
學術名詞
兩岸對照名詞-醫學
pulse 脈動;脈波;脈衝[波];脈衝激發;豆;節拍;脈;脈搏
學術名詞
計量學名詞
pulse 脈衝;脈波
學術名詞
海洋科學名詞
pulse 脈波;脈衝
學術名詞
化學工程名詞
pulse 脈衝
學術名詞
物理學名詞
pulse 脈衝[波]
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
pulse 脈搏
學術名詞
物理學名詞-高中(含)以下物理學名詞
pulse 脈衝[波]
學術名詞
物理學名詞-兩岸中小學教科書名詞
pulse 脈衝[波]
學術名詞
物理學名詞-聲學
pulse 脈衝[波]
學術名詞
高中以下生命科學名詞
pulse 脈搏
學術名詞
生命科學名詞
pulse 脈搏
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
pulse 電搏,脈衝,脈波
學術名詞
電機工程
pulse 脈衝,博
學術名詞
機械工程
pulse 脈博;脈衝;脈動;脈波
學術名詞
電子工程
pulse 脈波;脈衝
學術名詞
電子計算機名詞
pulse 脈衝;脈波
脈衝 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
機構與機器原理
脈衝 impulse
學術名詞
食品科技
脈衝 impulsing
學術名詞
通訊工程
脈衝 impulse
學術名詞
生產自動化
脈衝 inpulse
學術名詞
生產自動化
脈衝 impulse
學術名詞
核能名詞
脈衝 impulse
學術名詞
海事
脈衝 impulse
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
脈衝 pulse
學術名詞
海洋地質學
脈衝 impulse
學術名詞
音樂名詞-流行音樂專有名詞音響類
脈衝 pluse
學術名詞
電力工程
脈衝 kipp
學術名詞
化學工程名詞
脈衝 pulse
學術名詞
物理學名詞-聲學
脈衝 impulse
學術名詞
地球科學名詞-地球物理
脈衝 impulse
學術名詞
電機工程
脈衝 inpulse
學術名詞
電機工程
脈衝 kipp
學術名詞
電子工程
脈衝 Pulsed
學術名詞
電子計算機名詞
脈衝 impulse
學術名詞
電子計算機名詞
脈衝 impulsing
學術名詞
電子計算機名詞
脈衝 impulsion

引用網址: