QRCode

5-氫氧靛基醋酸、5-羥吲哚乙酸

5-HIAA(5-Hydroxyindoleacetic acid)

5-HIAA(5-Hydroxyindoleacetic acid) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
心理學名詞
5-HIAA(5-Hydroxyindoleacetic acid) 5-氫氧靛基醋酸、5-羥吲哚乙酸
5-氫氧靛基醋酸、5-羥吲哚乙酸 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
心理學名詞
5-氫氧靛基醋酸、5-羥吲哚乙酸 5-HIAA(5-Hydroxyindoleacetic acid)

引用網址: