QRCode

司法審查

judicial review

judicial review 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
新聞傳播學名詞
judicial review 司法審查
學術名詞
行政學名詞
judicial review 司法審核制
司法審查 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
新聞傳播學名詞
司法審查 judicial review

引用網址: