QRCode

內華達,艾瑪

Nevada, Emma

生歿年: 1859-1940
國籍: 美國
專長: 聲樂
備註: 女高音
Nevada, Emma 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
音樂名詞-兩岸音樂人名
Nevada, Emma 內華達,艾瑪
學術名詞
音樂名詞-音樂家
Nevada, Emma 內華達,艾瑪
學術名詞
外國學者人名譯名-各領域學者人名英語
Nevada, Emma 拿瓦達,艾瑪
內華達,艾瑪 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
音樂名詞-音樂家
內華達,艾瑪 Nevada, Emma

引用網址: