QRCode

place

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:為文書軟體(如PageMaker)的一種功能,將一已經選擇的文字和圖形檔案插入現行文件中,或在文件儲放檔案的鏈接而不是直接將檔案內容嵌入。參【進口】(import)。

potential

potential 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
potential 潛力;潛在的;電位
學術名詞
機構與機器原理
potential 位,勢
學術名詞
生物學名詞-植物
potential 電位
學術名詞
核能名詞
potential 電位;電壓
學術名詞
地質學名詞
potential 位勢
學術名詞
氣象學名詞
potential 位[勢];潛勢
學術名詞
化學名詞-化學術語
potential 勢;位
學術名詞
水利工程
Potential 位,勢
學術名詞
畜牧學
potential 電位;電勢
學術名詞
航空太空名詞
potential 位;勢
學術名詞
食品科技
potential 電位,電勢
學術名詞
化學名詞-兩岸中小學教科書名詞
potential 勢;位
學術名詞
海事
potential 位;電位;電勢
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
potential 電位;電勢
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
potential 勢;電位;位能
學術名詞
醫學名詞
potential 潛在的;可能的;電位
學術名詞
海洋地質學
potential 1.位,勢;2.電位
學術名詞
化學名詞-高中以下化學名詞
potential 勢;位
學術名詞
數學名詞
potential 位勢;位能
學術名詞
電力工程
potential 位,電位,電勢
學術名詞
力學名詞
potential 位;勢
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
potential 電位 ;勢;位 ;電勢
學術名詞
數學名詞-兩岸數學名詞
potential 位勢;位能
學術名詞
計量學名詞
potential 位勢;電勢
學術名詞
海洋科學名詞
potential 電位;勢;位;電勢
學術名詞
化學工程名詞
potential 勢;電位;位能
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
potential
學術名詞
物理學名詞
potential 位;勢;位勢
學術名詞
海洋科學名詞-水下工程
potential 位;勢;位勢
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
potential 電位
學術名詞
生命科學名詞
potential 電位;勢
學術名詞
藥學
potential 電位;潛在
學術名詞
高中以下生命科學名詞
potential 電位;勢
學術名詞
材料科學名詞
potential 電位
學術名詞
電機工程
potential 電位;電勢
學術名詞
機械工程
potential 位;勢
學術名詞
電子工程
potential 電位
學術名詞
電子計算機名詞
potential 潛力
進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
數學名詞
place
學術名詞
數學名詞-兩岸數學名詞
place
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
potential
學術名詞
電子計算機名詞
place

引用網址: