QRCode

範圍

extent

extent 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
extent 程度 ,範圍
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
extent 範圍
學術名詞
電機工程
extent 程度;範圍
學術名詞
電子計算機名詞
extent 延伸區;範圍
範圍 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
食品科技
範圍 range
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
範圍 scope
學術名詞
電力工程
範圍 pressure range
學術名詞
化學工程名詞
範圍 scope
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
範圍 extent

引用網址: