QRCode

基準轉換

datum transformation

測繪學辭典

名詞解釋:

所謂基準轉換,通常指在基準點上由於使用之參考橢球體之形狀、大小或垂線偏差之改變,致網系中所有點位之大地坐標(φ.λ.h)需重新計算至相應之新大地基準之大地坐標()。見基準點

基準轉換

datum transformation

datum transformation 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
測量學
datum transformation 基準轉換
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
datum transformation 基準轉換
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
datum transformation 基準轉換
基準轉換 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
基準轉換 datum transformation
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
基準轉換 datum transformation
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
基準轉換 datum transformation

引用網址: