QRCode

鹽澤;鹽沼

salt marsh

大陸譯名: 盐泽;盐沼
salt marsh 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
salt marsh 鹽沼
學術名詞
動物學名詞
salt marsh 鹽沼
學術名詞
工程圖學
salt marsh 鹹水沼澤
學術名詞
食品科技
salt marsh 鹽澤
學術名詞
礦物學名詞
salt marsh 鹽沼﹐鹽鹹灘
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
salt marsh 鹽沼地
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
salt marsh 鹽澤;鹽沼
學術名詞
生態學名詞
salt marsh 鹽澤;鹽沼
學術名詞
海洋地質學
salt marsh 鹽沼
學術名詞
測量學
salt marsh 鹽沼地
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
salt marsh 鹽沼
學術名詞
地理學名詞
salt marsh 鹽沼
學術名詞
海洋科學名詞
salt marsh 鹽澤;鹽沼
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
salt marsh 鹽澤;鹽沼
學術名詞
兩岸對照名詞-海洋
salt marsh 鹽沼
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
salt marsh 鹽沼
學術名詞
高中以下生命科學名詞
salt marsh 鹽澤;鹽沼
學術名詞
生命科學名詞
salt marsh 鹽澤;鹽沼
鹽澤;鹽沼 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
鹽澤;鹽沼 salt marsh
學術名詞
生態學名詞
鹽澤;鹽沼 salt marsh
學術名詞
海洋科學名詞
鹽澤;鹽沼 salt marsh
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
鹽澤;鹽沼 salt marsh
學術名詞
高中以下生命科學名詞
鹽澤;鹽沼 salt marsh
學術名詞
生命科學名詞
鹽澤;鹽沼 salt marsh

引用網址: