QRCode

臀大肌

Gluteus Maximus m.

舞蹈辭典

名詞解釋:解剖學名詞。起始於髂脊後側、骨(薦椎骨)和尾骨。而終止於髂脛束(腸脛束)和股骨大轉子。其作用為:伸展及內收髖關節、向外側旋轉大腿以及伸展膝關節等。

臀大肌

M. glutæus maximus

M. glutæus maximus 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
人體解剖學
M. glutæus maximus 臀大肌
臀大肌 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
臀大肌 GLUTEUS MAXIMUS M.
學術名詞
醫學名詞
臀大肌 gluteus maximus
學術名詞
醫學名詞
臀大肌 gluteus maximus
學術名詞
兩岸對照名詞-醫學
臀大肌 gluteus maximus
學術名詞
人體解剖學
臀大肌 M. glutæus maximus

引用網址: