QRCode

腭大孔

Foramen palatinum majus

Foramen palatinum majus 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
人體解剖學
Foramen palatinum majus 腭大孔
腭大孔 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
醫學名詞
腭大孔 greater palatine foramen
學術名詞
人體解剖學
腭大孔 Foramen palatinum majus

引用網址: