QRCode

鹽霜

salt efflorescence

salt efflorescence 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
土壤學名詞
salt efflorescence 鹽霜
鹽霜 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
土壤學名詞
鹽霜 salt efflorescence
學術名詞
兩岸對照名詞-化學化工
鹽霜 salt spue

引用網址: