QRCode

遠距(隔空)教學

distance instruction

distance instruction 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
行政學名詞
distance instruction 遠距(隔空)教學
遠距(隔空)教學 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
行政學名詞
遠距(隔空)教學 distance instruction

引用網址: