QRCode

繖形花序

umbel

備註: 104.11.09
umbel 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
動物學名詞
umbel 繖狀形
學術名詞
林學
Umbel 繖形花序
學術名詞
生物學名詞-植物
umbel 繖形花序
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
umbel 繖形花序
學術名詞
生命科學名詞
umbel 繖形花序
繖形花序 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
林學
繖形花序 Umbel
學術名詞
生物學名詞-植物
繖形花序 umbel
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
繖形花序 umbel
學術名詞
生命科學名詞
繖形花序 umbel

引用網址: