QRCode

肩胛上橫韌帶

suprascapular ligament

suprascapular ligament 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
醫學名詞
suprascapular ligament 肩胛上橫韌帶
肩胛上橫韌帶 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
醫學名詞
肩胛上橫韌帶 superior transverse scapular ligament
學術名詞
醫學名詞
肩胛上橫韌帶 suprascapular ligament

引用網址: