QRCode

老年搔癢症

pruritus senilis

審譯日期: 102.9.27
pruritus senilis 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
醫學名詞
pruritus senilis 老年搔癢症
老年搔癢症 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
醫學名詞
老年搔癢症 pruritus senilis

引用網址: