QRCode

條紋狀汗孔角化症

porokeratosis striata

審譯日期: 102.9.27
porokeratosis striata 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
醫學名詞
porokeratosis striata 條紋狀汗孔角化症
條紋狀汗孔角化症 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
醫學名詞
條紋狀汗孔角化症 porokeratosis striata

引用網址: