QRCode

寺廟*

temple

temple 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
紡織科技
temple 伸幅器,撐邊器
學術名詞
外國地名譯名
Temple 坦普爾
學術名詞
測量學
temple 寺廟*
寺廟* 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
寺廟* temple

引用網址: