QRCode

扇形快門

sector shutter

sector shutter 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
測量學
sector shutter 扇形快門
學術名詞
機械工程
sector shutter 扇形快門
扇形快門 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
扇形快門 sector shutter
學術名詞
機械工程
扇形快門 sector shutter

引用網址: