QRCode

安全性

safety

safety 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
工業工程名詞
safety 安全
學術名詞
生產自動化
safety 安全性
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
safety 安全;安全措施
學術名詞
核能名詞
safety 安全
學術名詞
電力工程
safety 安全,穩定,可靠,安全措施,保險裝置
學術名詞
藥學
safety 安全性
學術名詞
電子工程
safety 安全
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
safety 安全(保險)
學術名詞
電子計算機名詞
safety 安全
學術名詞
機械工程
safety 安全
學術名詞
電機工程
safety 安全;安全措施
安全性 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
工業工程名詞
安全性 security
學術名詞
生產自動化
安全性 safety
學術名詞
管理學名詞
安全性 security
學術名詞
藥學
安全性 safety
學術名詞
電子計算機名詞
安全性 safeness

引用網址: