QRCode

大氣透射模式

atmospheric transmission model

atmospheric transmission model 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
atmospheric transmission model 大氣透射模式
學術名詞
地球科學名詞-大氣
atmospheric transmission model 大氣透射模式
大氣透射模式 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
大氣透射模式 atmospheric transmission model
學術名詞
地球科學名詞-大氣
大氣透射模式 atmospheric transmission model

引用網址: