QRCode

隔壁

septa

septa 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
林學
Septa 膈膜
學術名詞
地球科學名詞
septa 隔壁
學術名詞
生物學名詞-植物
septa 隔膜{複數}
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
septa 隔膜
學術名詞
海洋科學名詞
septa 隔膜
學術名詞
醫學名詞-放射醫學名詞
septa 中隔
學術名詞
生命科學名詞
septa 中膈;隔膜
隔壁 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
林學
隔壁 Partition
學術名詞
林學
隔壁 Internal wall
學術名詞
地球科學名詞
隔壁 septa
學術名詞
地球科學名詞
隔壁 septum
學術名詞
造船工程名詞
隔壁 division bulkhead
學術名詞
機械工程
隔壁 division bulkhead

引用網址: