QRCode

黑潮大蜿蜒

Kuroshio large meander

Kuroshio large meander 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
Kuroshio large meander 黑潮大蜿蜒
黑潮大蜿蜒 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
黑潮大蜿蜒 Kuroshio large meander

引用網址: