QRCode

鰈;比目魚

flounder

中國大陸譯名: 鲽鱼
flounder 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
動物學名詞
flounder 鰈;比目魚
學術名詞
兩岸對照名詞-漁業水產
flounder 鰈;比目魚
鰈;比目魚 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
動物學名詞
鰈;比目魚 flounder
學術名詞
兩岸對照名詞-漁業水產
鰈;比目魚 flounder

引用網址: