QRCode

輸入-處理-輸出

input-process-output,IPO

input-process-output,IPO 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
input-process-output,IPO 輸入-處理-輸出
輸入-處理-輸出 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
輸入-處理-輸出 input-process-output,IPO

引用網址: