QRCode

擬塑性流體;假塑性流體

pseudoplastic fluid

中國大陸譯名: ﹡假塑性流体
pseudoplastic fluid 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
pseudoplastic fluid 擬塑性流體
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
pseudoplastic fluid 擬塑性流體;假塑性流體
學術名詞
力學名詞
pseudoplastic fluid 擬(似)塑膠流體
學術名詞
化學工程名詞
pseudoplastic fluid 擬塑性流體
學術名詞
材料科學名詞-兩岸材料科學名詞
pseudoplastic fluid 擬塑性流體
學術名詞
材料科學名詞
pseudoplastic fluid 擬塑性流體
擬塑性流體;假塑性流體 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
擬塑性流體;假塑性流體 pseudoplastic fluid

引用網址: