QRCode

機構

mechanism

mechanism 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
mechanism 機構;機制
學術名詞
海事
mechanism 機制
學術名詞
機構與機器原理
mechanism 機構
學術名詞
氣象學名詞
mechanism 機制
學術名詞
紡織科技
mechanism 機構
學術名詞
內分泌學名詞
mechanism 機制
學術名詞
獸醫學
mechanism 機序,機制,機構
學術名詞
發生學
Mechanism 機械論
學術名詞
動物學名詞
mechanism 機制
學術名詞
核能名詞
mechanism 機構
學術名詞
食品科技
mechanism 機構,機制
學術名詞
化學名詞-化學術語
mechanism 機構;機制;機理
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
mechanism 機構;機構學;機動學
學術名詞
醫學名詞
mechanism 機轉
學術名詞
海洋地質學
mechanism 機制
學術名詞
教育學
mechanism 機制論;機械論
學術名詞
力學名詞
mechanism 機構;構因
學術名詞
管理學名詞
mechanism 機制
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
mechanism 機制;機構;機理
學術名詞
兩岸對照名詞-機械
mechanism 機構;機構學;機動學
學術名詞
地球科學名詞
mechanism 化學反應過程
學術名詞
電力工程
mechanism 機理,機構,裝置,機構學
學術名詞
心理學名詞
mechanism 機制、機轉;機械觀、機械論
學術名詞
計量學名詞
mechanism 機構;機制;機理
學術名詞
社會學名詞
mechanism 機制
學術名詞
土木工程名詞
mechanism 機構;機理
學術名詞
物理學名詞
mechanism 機制
學術名詞
藥學
mechanism 機制
學術名詞
機械工程
mechanism 機構;機構學;機動學
學術名詞
造船工程名詞
mechanism 機理;機制;機構;機械裝置
學術名詞
材料科學名詞
mechanism 機制;機理;機構
學術名詞
電機工程
mechanism 機構,機制
學術名詞
電子工程
mechanism 機制
學術名詞
電子計算機名詞
mechanism 機構
機構 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
機構與機器原理
機構 mechanism
學術名詞
紡織科技
機構 mechanism
學術名詞
核能名詞
機構 mechanism
學術名詞
核能名詞
機構 establishment
學術名詞
土木工程名詞
機構 institution
學術名詞
電子工程
機構 agency
學術名詞
電子工程
機構 Institution
學術名詞
電子計算機名詞
機構 mechanism
學術名詞
電子計算機名詞
機構 Institution

引用網址: