QRCode

形式方法

formal methods

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

針對軟、硬體系統之規格、開發及證明過程所提出的一種數學技巧。

形式方法

formal method

formal method 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
數學名詞
formal method 形式方法
形式方法 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
數學名詞
形式方法 formal method
學術名詞
電子計算機名詞
形式方法 formal methods

引用網址: