QRCode

篤耨香(本草綱目)

Pistacia terebinthus L.

Pistacia terebinthus L. 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
Pistacia terebinthus L. 篤耨香(本草綱目)
篤耨香(本草綱目) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
篤耨香(本草綱目) Pistacia terebinthus L.

引用網址: