QRCode

顫動

flutter

尤芳忞
2002年12月
力學名詞辭典

名詞解釋:  飛機上各組件(component),由於空氣動力負載與組件的慣性作用力以及組件的彈性力等三者間的交互作用,使得組件發生振動的行為,稱之為顫動。此振動如不予以適當處理,則可能愈振愈厲害而最後造成組件結構體的損害或散裂。

顫動

flutter

flutter 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
航空太空名詞
flutter 顫振;脈動干擾
學術名詞
獸醫學
flutter 撲動,狂動
學術名詞
海事
flutter 閃擾;擺動;震撲聲
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
flutter 顫動;飄動;顫振
學術名詞
醫學名詞
flutter 撲動
學術名詞
測量學
flutter 震動
學術名詞
電力工程
flutter [頻率]顫動,抖動,脈衝干擾
學術名詞
力學名詞
flutter 顫動
學術名詞
物理學名詞
flutter [頻率]顫動
學術名詞
海洋科學名詞-水下工程
flutter 顫動
學術名詞
物理學名詞-聲學
flutter 顫動
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
flutter 震動,聲音失真,低頻噪聲,迅速閃爍,信號失真,變動
學術名詞
造船工程名詞
flutter 顫振;顫動
學術名詞
電子工程
flutter 顫振
學術名詞
電子計算機名詞
flutter 顫動
學術名詞
機械工程
flutter 顫動;飄動;顫振
學術名詞
電機工程
flutter (頻率)顫動;抖動;脈衝干擾
顫動 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
航空太空名詞
顫動 chatter
學術名詞
生產自動化
顫動 Jitter
學術名詞
生產自動化
顫動 fluctuation
學術名詞
生產自動化
顫動 chattering(hydraulic)
學術名詞
生產自動化
顫動 chattering,chatter,singing(pneumatic)
學術名詞
海洋地質學
顫動 strum
學術名詞
力學名詞
顫動 chatter
學術名詞
地球科學名詞
顫動 tremor
學術名詞
力學名詞
顫動 flutter
學術名詞
海洋科學名詞-水下工程
顫動 flutter
學術名詞
海洋科學名詞-水下工程
顫動 dither
學術名詞
物理學名詞-聲學
顫動 flutter
學術名詞
電子計算機名詞
顫動 chatter
學術名詞
機械工程
顫動 chatter
學術名詞
機械工程
顫動 chattering
學術名詞
電子計算機名詞
顫動 flutter
學術名詞
機械工程
顫動 fluttering
學術名詞
電機工程
顫動 chattering chatter
學術名詞
電機工程
顫動 chattering(hydraulic)
學術名詞
電機工程
顫動 singing(pneumatic)

引用網址: