QRCode

電極電位

Electrode Potential

周榮華
2002年2月
環境科學大辭典

名詞解釋:  電極與溶液接觸處產生雙電層,其表現出的電位稱之電極電位。由於其絕對值很難測定,通常其表示是相對於標準氫氣電極的電極電位設定為零,以其間之差值表示,電極電位的大小,主要由溶液中參與電極反應的物質之濃度(或活性)決定,溫度亦會影響電極電位之大小。

電極電位

Electrode Potential

Electrode Potential 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
electrode potential 電極電位
學術名詞
礦冶工程名詞
electrode potential 電極電位
學術名詞
核能名詞
electrode potential 電極勢
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
electrode potential 電極電位
學術名詞
食品科技
electrode potential 電極電位
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
electrode potential 電極電位
學術名詞
海洋地質學
electrode potential 電極電位
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
electrode potential 電極電位
學術名詞
電力工程
electrode potential 電極電位
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
electrode potential 電極電勢;電極電位
學術名詞
計量學名詞
electrode potential 電極電位
學術名詞
海洋科學名詞
electrode potential 電極電勢;電極電位
學術名詞
土木工程名詞
electrode potential 電極電位
學術名詞
材料科學名詞
electrode potential 電極電位
學術名詞
機械工程
electrode potential 電極電位
學術名詞
電機工程
electrode potential 電極電位
學術名詞
電子計算機名詞
electrode potential 電極電位
電極電位 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
電極電位 electrode potential
學術名詞
礦冶工程名詞
電極電位 electrode potential
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
電極電位 electrode potential
學術名詞
食品科技
電極電位 electrode potential
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
電極電位 electrode potential
學術名詞
海洋地質學
電極電位 electrode potential
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
電極電位 electrode potential
學術名詞
電力工程
電極電位 electrode potential
學術名詞
計量學名詞
電極電位 electrode potential
學術名詞
土木工程名詞
電極電位 electrode potential
學術名詞
材料科學名詞
電極電位 electrode potential
學術名詞
機械工程
電極電位 electrode potential
學術名詞
電機工程
電極電位 electrode potential
學術名詞
電子計算機名詞
電極電位 electrode potential

引用網址: