QRCode

乙醇

Ethanol;Ethyl Alcohol

顏政雄
2002年2月
環境科學大辭典

名詞解釋:  C2H5OH,分子量46.07,密度0.789克/毫升,沸點78.5℃,熔點-114.1℃,折射率1.361,閃火點13℃,無色、可燃澄清液體,悅人氣味。與水及許多有機溶劑互溶,長時間暴露可能造成噁心、嘔吐、興奮或沮喪、睏乏、損害協調感覺、痲痺、昏迷、死亡。半致死量(年輕鼠)10.6g/kg(年老鼠)7.06g/kg。   

乙醇

Ethanol;Ethyl Alcohol

Ethanol;Ethyl Alcohol 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
乙醇 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
乙醇 ethanol
學術名詞
生物學名詞-植物
乙醇 ethanol ethyl alcohol
學術名詞
航空太空名詞
乙醇 ethyl alcohol
學術名詞
獸醫學
乙醇 ethanol,ethylalcohol
學術名詞
林學
乙醇 Ethyl alcohol
學術名詞
核能名詞
乙醇 ethanol
學術名詞
化學名詞-兩岸中小學教科書名詞
乙醇 ethanol
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
乙醇 ethanol
學術名詞
醫學名詞
乙醇 alcohol
學術名詞
醫學名詞
乙醇 alcohol
學術名詞
醫學名詞
乙醇 ethyl alcohol
學術名詞
醫學名詞
乙醇 alcohol
學術名詞
化學名詞-高中以下化學名詞
乙醇 ethanol
學術名詞
心理學名詞
乙醇 ethanol
學術名詞
電力工程
乙醇 ethanol
學術名詞
兩岸對照名詞-醫學
乙醇 alcohol
學術名詞
兩岸對照名詞-化學化工
乙醇 ethanol
學術名詞
醫學名詞-醫事檢驗名詞
乙醇 ethanol
學術名詞
礦物學名詞
乙醇 ethyl alcohol
學術名詞
土木工程名詞
乙醇 ethanol
學術名詞
藥學
乙醇 ethanol
學術名詞
機械工程
乙醇 ethanol
學術名詞
機械工程
乙醇 ethyl alcohol
學術名詞
電子工程
乙醇 ethanol

引用網址: