QRCode

蕭望之

井敏珠
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  蕭望之字長倩,西漢東海蘭陵人。家世原以田為業,傳至望之,好學不倦;曾從后蒼治[齊詩]十年,又從夏侯勝問[魯論]及[禮],京師諸儒多稱述之。望之以經術治世,歷任高官顯爵,仕至太子太傅;宣帝疾篤,受遺詔輔政,領尚書事;元帝即位,望之以師傅身分,對朝政多所匡正,氣節高超為時人景仰。後為小人石顯等謀陷下獄,不屈而飲鴆自殺。元帝追念不忘,每歲時遣使者祠祭,至其世終。

蕭望之

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
蕭望之 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: