QRCode

國立彰化師範大學

周祝瑛
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  彰化師範大學創辦於民國六十年,前身為臺灣省立教育學院,民國七十八年正式升格更名為國立彰化師範大學。   該校位於彰化市八卦山北麓,分白沙湖及八卦山兩校區。民國七十八年時該校占地四十餘甲,校舍建築設備包括教育大樓、科教大樓、語教館、工教館、商教館、特教館、一般教室、綜合教室、禮堂、圖書館、實習工廠等。全校師生人數共計教師二百六十六人,學生二千四百八十一人。   該校圖書館為四層樓之建築,總面積為二千五百四十三平方公尺,全館總藏書量十六萬二千五百三十三冊,中西文期刊一千二百種及報紙二十二種。   該校原為培養中等學校師資而設,民國八十二學年度共有輔導(博、碩士班)、科學教育、工業教育及特殊(兒童)教育及英語等五個研究所。大學部方面則有輔導、工業教育、商業教育、特殊教育、美術、中文、英語、地理、生物、化學、物理及數學等十二個學系。   校址:彰化市白沙山莊進德路一號

國立彰化師範大學

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
國立彰化師範大學 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: