QRCode

浙江求是書院

黃春木
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  浙江求是書院創於光緒二十三年(1897),由浙江巡撫廖壽豐所奏設;院址在杭州普慈寺(當時因案查封),以知府林啟(迪臣)為總辦,聘華洋教習講授西文,以及化算圖繪諸學。學生為年三十以內之舉貢生監,由地方士紳保送,書院甄選。肄業以五年為期,住院學習。學額以三十名為限。書院提供薪資、膳宿、獎格、膏火諸費用。   學生在學別分三班,習過英文者為第一班,習過算學者為第二班,一事未習者為第三班。每堂課以一點鐘(小時)為限,課程內容包括英文、算學、地理、練字等;另經史古文及中外報紙應自瀏覽,尤須留心時務。平日所得撰為日記,按時匯呈總辦查考。據錢均夫於[國立浙江大學同學會會刊]載,求是書院人人必讀之書有四,即林啟所頒陶拙存先生編[求己錄],以及[明夷待訪錄]、[天演論]、[曾胡文集],蓋其意即在激發志氣,養成民族意識,進而灌輸歐西新思想,以謀自立更生。   光緒二十四年戊戌新政期間,以浙江風氣已開,紳宦陸續具保之舉貢生監有一百多人,書院遂另正取八名送院肄業,備取五十七名,添設外院,分班授課;備取生須自備飯食諸費用。但政變之後,以時局轉趨保守,退學者甚多。   庚子事變後,清廷喪權辱國,求是書院學生基於憤慨乃組織勵志社,籌辦讀書會,研讀[時務報]、[清議報]等書報雜誌,響應白話報運動以廣開民智等,最後演變成「罪辮文」一案,幾釀成文字獄。事件之後,浙江撫署規定爾後書院招生,每年須保留駐防學生學額十名,並加派提調一員,常川駐院,以為監控。   光緒二十七年(1901),求是書院改為求是大學堂,但後因清廷定制,以京師學堂為大學堂,各省學堂為高等學堂,故改為浙江高等學堂。民國以後,因停辦省立高等學堂而受波及,直至國民政府成立後,始議設大學,定名為國立浙江大學。   求是書院之設,源於甲午戰敗的刺激,有識之士紛以振興中國須從興學與儲才二事著手,而以崇尚時(實)務為宗旨。杭州在林啟任知府後,以浙江風氣較開通而大力興辦新式教育,派遣留學生,並以策論課士;當時所辦新式書院中,求是書院、養正書塾及蠶學館(類如職業學校)即為代表。求是書院的創辦,及其在戊戌、庚子和辛亥後等時期的演變,足可視為近代教育史上地方學校發展的一個縮影。

浙江求是書院

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
浙江求是書院 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: