QRCode

周公

程運
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  周公名旦,周文王之子,武王之弟。武王即位,周公隨武王伐紂,既克殷,封於曲阜為魯公;不就,留佐武王。武王有疾,公乃告於太王、王季、文王,藏其策於金縢匱中。成王立,公攝政當國,管叔放言於國曰:「公將不利於孺子(成王)。」公乃避居東都,作〔鴟鴞〕之詩以貽王,天大雷電以風,邦人大恐,王啟金縢之書,得公代武王之說,乃逆公歸。公營成周雒邑,遂國之,王賜天子禮樂,以褒公德。   我國傳統有道統之說,近人陳立夫曾說:「堯法天以成其大,而以『允執厥中』傳諸舜;舜以大孝著稱,而以『人心惟危,道心(仁)惟微,惟精惟一(誠),允執厥中』傳諸禹;禹以至『誠』不息公而忘私之精神,使洪水平;湯執『中』;文、武施『仁』政於民,以示範於後世;周公為文武全才,外膺夷狄,內修禮樂(德教),為國家奠統一之基業;及孔子而集吾國文化之大成,以『誠』、『仁』、『中』、『行』為立教之中心,成為數千年來吾民族之道統。」所謂「道統」,即我民族生存之道;我民族向來均珍惜此一道統,使之發揚光大,此乃我國文化能一脈相傳永久生存,而其他文化多中途而斬的根本原因。故政統可斷,道統絕不可斷;士君子以衛道為天職,以身行道,為民表率。   我國道統及文化,由堯、舜、禹、湯、文、武、周公一脈相傳,而孔子集其大成;其中周公在道統中實居關鍵性的地位。

周公

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
周公 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: