QRCode

大夏侯氏學

程運
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  大夏侯氏學係夏侯勝之經學;兩漢〔書經〕之傳授,創始於濟南人伏勝。勝為秦博士,其弟子著名者有張生及歐陽生,文帝時均為博士。武帝時歐陽氏學立於學官,張生未立。張生以其學授夏侯都尉,都尉授夏侯始昌,始昌授夏侯勝,勝後事兒寬門人簡卿,又從歐陽氏問學,對經學益為精熟;著〔尚書大夏侯氏章句〕二十九卷、〔大夏侯解故〕二十九篇,宣帝時立為博士。於是〔書〕自歐陽氏學後,又增立大夏侯氏學。   西漢宣帝甘露三年(西元前51),召集諸儒會於石渠閤,講說五經同異,使大臣太子太傅蕭望之等平奏,帝親稱制臨決,以求經說之整齊歸一;其有不能歸一者,乃於一經下分數家,各立博士,欲依此為定制,使此後說經者不再有異說。石渠閣議奏後,〔歐陽尚書〕外,另立〔大小夏侯氏尚書〕。   漢初〔書〕、〔禮〕、〔易〕、〔春秋〕四經,各只一家,故僅重師法;石渠閣議奏後,五經博士始正式有家法。

大夏侯氏學

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
大夏侯氏學 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: