QRCode

藍圖清繪

blueprint drawing

李常聲
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

一般是將實測原圖或清編繪原圖,經複照放大1.25倍製成藍圖,按每色清繪一版,再以複照縮小為原來倍數後照相製版,為製作印刷原圖的一種傳統繪圖作業。

藍圖清繪

blueprint drawing

blueprint drawing 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
測量學
blueprint drawing 藍圖清繪
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
blueprint drawing 藍圖清繪
藍圖清繪 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
藍圖清繪 blueprint drawing
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
藍圖清繪 blueprint drawing

引用網址: