QRCode

幾何大地測量學

geometrical geodesy

林穎裕
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

探討以幾何方法推導地球形狀、大小及地面點位間的幾何關係之學科,為大地測量學之一支。

幾何大地測量學

geometrical geodesy

geometrical geodesy 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
測量學
geometrical geodesy 幾何大地測量學
學術名詞
土木工程名詞
geometrical geodesy 幾何大地測量學
幾何大地測量學 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
幾何大地測量學 geometrical geodesy
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
幾何大地測量學 geometric geodesy
學術名詞
土木工程名詞
幾何大地測量學 geometrical geodesy

引用網址: