QRCode

重氮鹽

diazo salt

宛同
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

感光液一種,如錏水曬藍紙經塗布重氮鹽感光劑與陽像透明底稿(片)密合後,經紫外光源曝光,用錏氣顯像後曬製成藍圖。另製版時,常採用不受溫濕度影響之重氮鹽代替慣用之重鉻酸鹽感光劑。

重氮鹽

diazo salt

diazo salt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
測量學
diazo salt 重氮鹽
重氮鹽 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
重氮鹽 diazonium salt
學術名詞
材料科學名詞-高分子材料
重氮鹽 diazonium salt
學術名詞
測量學
重氮鹽 diazo salt
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
重氮鹽 diazonium salt
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
重氮鹽 diazo

引用網址: