QRCode

地籍區段

cadastral district

林祐輔
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

為實施地籍管理之大區域範圍,區(鄉、鎮、市)以上之區域經界與縣、區(鄉、鎮、市)行政界線相同,同一區(鄉、鎮、市)內,得參照自然界址,明顯地界、土地面積、宗地號數及使用狀況,劃分若干地段,地段名稱以能代表地域性或具有現代意義之詞句名之。段內宗數過多,得以主要道路、公共設施或其他明顯之自然界為準,另行劃分若干小段,並冠以一、二……,以示區分。見編地號

地籍區段

cadastral district

cadastral district 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
測量學
cadastral district 地籍區段
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
cadastral district 地籍區
地籍區段 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
地籍區段 cadastral district

引用網址: