QRCode

危險地

foul ground

苟淵博
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

堅硬且崎嶇之岩質、可能存有沈船殘骸或其他障礙物等之海底區。此類區域雖無礙航行,但不適於下錨、坐底或進行拖撈作業。亦稱險惡底。

危險地

foul ground

foul ground 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
foul ground 不良泊地
學術名詞
測量學
foul ground 危險地
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
foul ground 障礙地區
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
foul ground 障礙地區
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
foul ground 不良泊地
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
foul ground 障礙地區,危險海域
危險地 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
危險地 foul ground

引用網址: