QRCode

日晷

analemma, sundial

吳俊聰
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

測量日影以定時刻之儀器,亦稱日規或日圭。

日晷

analemma, sundial

analemma, sundial 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
日晷 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
日晷 sundial
學術名詞
天文學名詞
日晷 sundial
學術名詞
地球科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
日晷 sundial
學術名詞
測量學
日晷 gnomon
學術名詞
測量學
日晷 sundial
學術名詞
地球科學名詞-高中(含)以下地球科學名詞
日晷 sundial
學術名詞
地球科學名詞
日晷 Sundial
學術名詞
物理學名詞
日晷 sundial
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
日晷 sundial

引用網址: