QRCode

手制動器

hand brake

邵揮洲
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

機械運轉時緊急停機時之一種裝置,係用手制動器將高速運轉之筒煞車,使筒停止轉動。如電子分色掃描筒或記錄筒等均有此類裝置。

手制動器

hand brake

hand brake 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
hand brake 手軔;手煞車
學術名詞
農業機械名詞
hand brake 手煞車
學術名詞
測量學
hand brake 手制動器
學術名詞
土木工程名詞
hand brake 手動煞車
學術名詞
電力工程
hand brake 手制動器,手剎(車)
學術名詞
機械工程
hand brake 手軔;手煞車
學術名詞
電機工程
hand brake 手煞車;手制動器
手制動器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
手制動器 hand brake

引用網址: