QRCode

軟骨

Cartilage

郭志輝
2004年11月
舞蹈辭典

名詞解釋:解剖學名詞。由軟骨細胞和基質組成。較一般骨質柔軟。表面平滑,有墊襯的作用。可以用手術刀切斷。其表面由分布有血管和神經的軟骨膜包圍,但是軟骨組織中沒有血管和神經。因基質不同而分為三類: 透明軟骨(肋軟骨、關節軟骨等); 彈性軟骨(耳朵軟骨、喉頭蓋軟骨以及鼻尖等); 白色纖維軟骨(椎間板軟骨等)。

軟骨

Cartilage

Cartilage 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
肥料學
Cartilage 軟骨
學術名詞
內分泌學名詞
cartilage 軟骨
學術名詞
比較解剖學
Cartilage (骨色);軟骨【「(骨色)」讀如脆】
學術名詞
舞蹈名詞
CARTILAGE 軟骨
學術名詞
地質學名詞
cartilage 軟骨
學術名詞
獸醫學
cartilage 軟骨
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
cartilage 軟骨
學術名詞
核能名詞
cartilage 軟骨
學術名詞
畜牧學
cartilage 軟骨
學術名詞
食品科技
cartilage 軟骨
學術名詞
魚類
cartilage 軟骨
學術名詞
動物學名詞
cartilage 軟骨
學術名詞
醫學名詞
cartilage 軟骨
學術名詞
地球科學名詞-地質
cartilage 軟骨;內韌帶
學術名詞
醫學名詞
cartilage 軟骨
學術名詞
海洋地質學
cartilage 輭骨,內韌帶
學術名詞
兩岸對照名詞-醫學
cartilage 軟骨
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
cartilage 軟骨
學術名詞
生命科學名詞
cartilage 軟骨
學術名詞
高中以下生命科學名詞
cartilage 軟骨
學術名詞
電子工程
Cartilage 軟骨
學術名詞
電機工程
cartilage 軟骨
軟骨 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
肥料學
軟骨 Cartilage
學術名詞
畜牧學
軟骨 soft bone
學術名詞
內分泌學名詞
軟骨 cartilage
學術名詞
舞蹈名詞
軟骨 CARTILAGE
學術名詞
地質學名詞
軟骨 cartilage
學術名詞
獸醫學
軟骨 cartilage
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
軟骨 cartilage
學術名詞
核能名詞
軟骨 cartilage
學術名詞
畜牧學
軟骨 cartilago
學術名詞
畜牧學
軟骨 cartilage
學術名詞
畜牧學
軟骨 gristle
學術名詞
食品科技
軟骨 cartilago(pl. cartilagines)
學術名詞
食品科技
軟骨 cartilage
學術名詞
獸醫學
軟骨 gristle
學術名詞
食品科技
軟骨 soft bone
學術名詞
魚類
軟骨 cartilage
學術名詞
食品科技
軟骨 gristle
學術名詞
動物學名詞
軟骨 cartilage (pl. cartilagines)
學術名詞
動物學名詞
軟骨 cartilaginous bone; cartilage bone
學術名詞
動物學名詞
軟骨 cartilage
學術名詞
醫學名詞
軟骨 cartilage
學術名詞
醫學名詞
軟骨 cartilago
學術名詞
醫學名詞
軟骨 cartilage
學術名詞
醫學名詞
軟骨 cartilago
學術名詞
兩岸對照名詞-醫學
軟骨 cartilage
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
軟骨 cartilage
學術名詞
生命科學名詞
軟骨 cartilage
學術名詞
高中以下生命科學名詞
軟骨 cartilage
學術名詞
電子工程
軟骨 Cartilage
學術名詞
電機工程
軟骨 cartilage

引用網址: