QRCode

可延伸標示語言詞彙;XML詞彙

XML vocabulary

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

指為特定工業或商業的某種作業(如採購)所製定的XML標籤之集合。參【可延伸標示語言】(extensible markup language; XML)。

可延伸標示語言詞彙;XML詞彙

XML vocabulary

XML vocabulary 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
可延伸標示語言詞彙;XML詞彙 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: