QRCode

突波電阻;抗突壓力

surge resistance

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

裝置經過突波電壓後仍能保持正常功能之能力。

突波電阻;抗突壓力

surge resistance

surge resistance 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
surge resistance 波衝電阻
學術名詞
電子計算機名詞
surge resistance 突波電阻;抗突壓力
學術名詞
電機工程
surge resistance 突波電阻
突波電阻;抗突壓力 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
突波電阻;抗突壓力 surge resistance

引用網址: