QRCode

分步重複處理

step and repeat process

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

一種圖形識別的處理程序過程,其方法為一個動作一個動作重複不斷地執行處理。

分步重複處理

step and repeat process

step and repeat process 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
step and repeat process 分步重複處理
分步重複處理 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
分步重複處理 step and repeat process

引用網址: