QRCode

凍結模

freeze mode

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

計算中斷後的一種狀態,在此狀態下,計算停止,所有的變量保持著計算中斷時的值,又稱為保持模(hold mode)。

凍結模

freeze mode

freeze mode 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
航空太空名詞
freeze mode 凍結模式
學術名詞
機械工程
freeze mode 凍結模式
學術名詞
電子計算機名詞
freeze mode 凍結模
凍結模 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
凍結模 freeze mode

引用網址: