QRCode

執行監督器

executive supervisor

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

電腦系統的監督程式或作業程式。提供工作序列排程、動態分配資源及處理機分配等功能;可以引導電腦完成工作,增加電腦資源應用。

執行監督器

executive supervisor

executive supervisor 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
executive supervisor 執行監督器
執行監督器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
執行監督器 executive supervisor

引用網址: