QRCode

抗蝕劑

etchant resist

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

一種可以防止金屬被蝕刻的溶劑。

抗蝕劑

etchant resist

etchant resist 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
etchant resist 抗蝕劑
抗蝕劑 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
抗蝕劑 corrosion resistant
學術名詞
電子計算機名詞
抗蝕劑 etchant resist

引用網址: